Методична рада

Фастівського районного еколого-етнографічного центру

в 2018/2019 н.р. працюватиме в складі:

Голова МР -  Солонцова І.О., (методист ФРЕЕЦ)

Секретар ради: Коноваленко Н..В., (керівник гуртка Веприцьке учнівське лісництво)

Члени методичної ради:

1. Коваленко О.В., (к/г «Юні краєзнавці» при Півнянському ЗЗСО І-ІІІ ст.)

2. Моргунова Л.А., (к/г театрально-драматичного при Борівському ЗЗСО І-ІІІ ст.)

3. Остапчук С.В,  (директор ФРЕЕЦ)

4. Прокопенко В.В.,(к/г Дмитрівського учнівського лісництва  при Півнянському ЗЗСО І-ІІІ ст..)

Функціональні обов’язки голови та членів Методичної ради :

1. Голова Методичної ради (методист ФРЕЕЦ Солонцова І.О.) відповідальна за роботу з новопризначеними керівниками гуртків та за методичну роботу центру. Поповнення банку даних керівників гуртків новинками методичної літератури щодо позашкільної освіти, за випуск методичних посібників та рекомендацій.

2. Секретар (Коноваленко Н..В., керівник гуртка Веприцьке учнівське лісництво.) відповідальна за написання протоколів та оформлення літератури засідань МР.

3. За підвищення фахової майстерності педагогів та за роботу з керівниками, в яких діють секції МАН (Малої Академії наук) –   Войтенко Н.В., методист центру.

4. Впровадження в закладах освіти району перспективні педагогічні досвіди (ППД)  педагогів, керівників гуртків. Як результат вивчення системи роботи педагога -  матеріали  оформить до 10.03.2019р.)

5. Постійна праця творчої лабораторії під девізом: ”Завжди на допомогу керівнику гуртка!” (директор -  Остапчук С.В., методисти – Солонцова І.О., Войтенко Н.В.)

6. Відповідальна за роботу з молодими та новопризначеними педагогами –

     Солонцова І.О.,  методист центру.

7. Провести в закладі Районні педагогічні читання на тему: «Реалізація гуманістичних ідей В.Сухомлинського в умовах Нової української школи».

 

                       ПЛАН

засідань методичної ради ФРЕЕЦ на 2018/2019 н.р.

Засідання І                       вересень   11.09.2018р.                                         

1. Про аналіз методичної роботи за минулий 2017/2018 н.р. Ознайомлення та  затвердження  членів методичної ради з планом роботи МР РЕЕЦ  на  2018/2019 н.н.р.. Розподіл обов’язків між членами методичної ради (структура, зміст). План роботи та основні завдання МР,  творчих груп (Т/Г) та ШНПКГ(за потребою) на 2018/2019н.н.р. Організація роботи над професійним запитом та педагогічним інтересом «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в закладі позашкільної освіти» та над науково-методичною темою методичної ради «Розвиток професійної компетентності – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу в закладі позашкільної  освіти ”.

2.  Про обговорення щодо обміну досвідом педагогів, які презентуватимуть власну педагогічну майстерність.  Як результат, їх видавнича діяльність ( випуск методичних рекомендацій, збірки сценаріїв тощо) матеріали  оформить до 10.03.2019р.) та подати на експертну оцінку до РМК.

3. Про підготовку до атестації педагогів, керівників гуртків ФРЕЕЦ. Ознайомлення з планом масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018/2019н.р.  Створення в кожному гуртку віртуальних портфоліо «Обдарованої дитини». Про підготовку учнів-вихованців до участі в конкурсі-захисті творчих робіт членів МАНу.

4. Про методичні рекомендації (пам’ятка керівника гуртка) щодо підготовки та проведення першого заняття гуртка, ведення ділової документації (папка к/г з електронними носіями «Позашкілля»).  Обговорення питань: «Зміст і технології моніторингу професійної компетентності педагогів (к/г)», «Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності». Обговорення проблемного питання центру: «Національне і патріотичне виховання дітей та молоді в ЗПО», порушення  цього питання в усіх напрямах роботи центру (еколого-натуралістичного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного, гуманітарного).

      Проведення заходів у 2019 році – «РІК  Китаю в Україні»

Підготувати матеріали на тему: «Реалізація гуманістичних ідей В.Сухомлинського в умовах Нової української школи».  План-проект роботи на конкурс виховна система в ЗПО тема:»Реалізація  концептуальних положень сучасної біополі тики у сфері освіти в роботі Фастівського районного еколого-етнографічного центру».

5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури, бібліографічний покажчик з позашкільної освіти. Обговорення питання про висвітлення гурткової роботи закладу та пропагувати свої творчі напрацювання у місцевому ЗМІ.

Засідання ІІ            грудень  18.12.2018р.

1. Професійна компетентность  керівників гуртків (ТО) - провідна умова забезпечення якісної освіти  в закладі та успішного вихованця в майбутньому.  Розвиток професійної компетентності - ефективний засіб удосконалення  навчально-виховного процесу в закладі позашкільної освіти. Про організацію та проведення творчих звітів керівників гуртків; результати перевірки стану виконання навчальних планів програм; аналіз результативності методичної роботи за І півріччя 2018/19н.н.р.

2. Про організацію системи науково-методичних заходів з метою підвищення рівня функціональної готовності педагогічних працівників ЗПО до виховання творчої особистості в гуртках, творчих групах за основними напрямами позашкільної освіти. Заочна виставка «Педагогічний вернісаж -2019». Моніторинг засвоєних знань вихованців за І півріччя  2018/2019н.р.

3. Про метод проектів - практика для розвитку  життєвої  компетентності  учнів-гуртківців.  Проект розвитку  життєтворчості особистості в ЗПО. Патріотизм як фактор консолідації українського народу.

4. Про питання засідання круглого столу на тему: «Формування життєвих компетентностей вихованців у позашкільному закладі. 

5.Про поповнення банку даних про обдарованих дітей, їх портфоліо в (електронному варіанті.).  Розгляд напрацювань планів-проектів гурткової роботи.

6.  Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

 

 

Засідання  ІІІ                 березень  19.03.2019р.                                                                          

1. Про  стан збереження контингенту  вихованців гуртків ФРЕЕЦ за І півріччя 2018/19н.р. (довідка додається, методист закладу)

2. Про організацію взаємовідвідування відкритих заходів педагогів, керівників гуртків. Заходи з управління самоосвітою педагогів. Аналіз особливостей сучасного заняття.

3. Про підсумок участі учнів-вихованців в конкурсі-захисті творчих робіт членів МАНу. Поповнення банку даних про досягнення вихованців, керівників гуртків.

4. Про критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога. (Виготовлення методичних матеріалів).  Підготовка матеріалів на районні педагогічні читання  у 2018/2019 н.р. на тему: ««Реалізація гуманістичних ідей В.Сухомлинського в умовах Нової української школи»

 5. Про розгляд та затвердження видавничих матеріалів: методичних рекомендацій «Розвиток професійної компетентності – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу в закладі позашкільної  освіти”- Солонцова І.О.,методист центру,  Збірник сценаріїв виховних справ «Ми патріоти України, її ми дочки і сини…», Коваленко О.В., керівник гуртка «Юні краєзнавці» -  матеріали підготувати до 10.03.2019р.  та подати до РМК для експертної оцінки.  

6. Про підготовку матеріалів на атестацію педагогів закладу за потребою (Остапчук С.В., Солонцова І.О. -  директор, методист  закладу).

7. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

 

Засідання ІV            травень   21.05.2019 р   

1. Про аналіз результативності методичної роботи в закладі протягом 2018/2019 н.р. Творчі звіти керівників гуртків та творчих груп, методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи на 2018/2019 н. н. р.. Ознайомлення з планом-проспектом планування МР на 2019/2020 н.н.р. (Солонцова І.О., методист ФРЕЕЦ)

2. Про підсумок участі гуртківців у районних, обласних конкурсах, учнівських творчих робіт МАН за 2018/2019 н.р.. (директор, методист ФРЕЕЦ)

3. Про результати перевірки журналів. Облік виконання навчальних планів програм гуртків (довідки додаються)

4. Про аналіз друкованих матеріалів та видавничої діяльності  взагалі, педагогічного колективу, окремих педагогічних працівників відзначити подякою від ФРЕЕЦ (довідка  додається)

5. Про підготовку до серпневої конференції (активна співпраця керівників гуртків, щодо виставки творчих робіт, художніх номерів і т.д.). 

6. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. (Адміністрація закладу ФРЕЕЦ)

© 2018 Сайт создан на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now